Wolna Strefa

Info o Klubie

30. marca 2008 roku, w miejscowości Przededworze, w Gminie Chmielnik, Stowarzyszenie otworzyło siódmy Klub Młodzieżowy "Wolna Strefa". Placówka mieści się w budynku zbudowanym przez lokalną społeczność i Urząd Gminy. Podobnie jak w klubach już funkcjonujących, w Przededworzu są prowadzone działania profilaktyczno-edukacyjne, wychowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem warunków lokalnej społeczności wiejskiej. Młodzież uczestniczy w różnego rodzaju sekcjach takich jak: sekcja sportowa, plastyczna, sekcja"rusz głową", radiowa, wizażu oraz język polski. Ponadto wychowawcy wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu dzieci i młodzieży jak również ich rodzin, starają się organizować zajęcia zgodnie z zainteresowaniami zgłaszanymi przez wychowanków. Poprzez działania edukacyjno-wychowawcze staramy się rozwijać zdolności młodzieży i dzieci, wskazujemy wzorce pozytywnego spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim wspomagamy lokalną społeczność w jej integracji. Dla Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie", które odpowiada za ten Klub staje się on projektem pilotażowym na rzecz społeczności wiejskich i małych gmin.

 

GODZINY PRACY KLUBU:

 

W OKRESIE NAUKI SZKOLNEJ:

poniedziałek - piątek 13:00 - 19:00

sobota 10:00 - 14:00

 

W CZASIE WAKACJI I FERII ORAZ W DNIACH WOLNYCH OD NAUKI SZKOLNEJ:

poniedziałek - piątek 10:00 - 16:00

sobota 10:00 - 14:00