Wolna Strefa

Kadra

 

Aktualnie w klubie Młodzieżowym "Wona Strefa" w Przededworzu pracują:

 


ANNA MIŚKIEWICZ - kierownik klubu, wychowawca. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną na Wszechnicy Świętokrzyskiej. Początkowo pracowała w klubie w charakterze wychowawcy. Prowadzi sekcje: plastyczną, "rusz głową", języka polskiego i kulinarną. Do jej zainteresowań należą: psychologia, literatura oraz plastyka.

 

 

 

WIOLETTA ZGRZEBNICKA - wychowawca w klubie. Ukończyła 2 letnią szkołę Promotor o kierunku technik farmaceuta oraz Edukację wczesnoszkolną i przedszkolną z językiem angielskim i informatyką w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Interesuje się plastyką, muzyką oraz literaturą. Prowadzi sekcje: plastyczną, radiową, wizaż.

 

Wychowawcy którzy z nami byli:


EWELINA RYSIAK - wychowawca w klubie. Studiuje pedagogikę ze specjalnością logopedia w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Interesuje się sportem oraz historią. Rozpoczęła pracę w naszym klubie, w styczniu 2013 roku. Prowadzi sekcje: sportową, radiową i wizażu.

ANETA MOLENDA - kierownik klubu. Ukończyła pedagogikę opiekuńczą i pracę socjalną na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Do je zainteresowań należą literatura kobieca i kryminalna oraz plastyka. Rozpoczęła pracę w naszym klubie 2011 roku.

 

 

 

INSTRUKTORZY:

SEBASTIAN DUDEK - grafika komputerowa


MONIKA KUC-PIECHOTA - instruktor tańca

 

 

TOMASZ KARAUDA - instruktor muzyki

 

BARTOSZ KRUK - fotografia

 

JUSTYNA KOMISARCZYK - zajęcia na hali i warsztaty plastyczne

 

ŁUKASZ HOŁODA - siłownia

JOANNA ĆWIELUCH-IWAN - basen