Wolna Strefa

15.10.2018 - 19.10.2018

Opublikowano: 22.10.2018

W ubiegłym tygodniu na zajęciach plastycznych malowaliśmy pastelami suchymi jesienne liście. Z wykonanych prac powstała tematyczna gazetka. Ponadto, postawiliśmy pierwsze kroki w tworzeniu papierowej wikliny. Na początku było ciężko, ale idzie nam coraz lepiej.

Podczas zajęć z języka angielskiego poznaliśmy i utrwaliliśmy słownictwo a także wyrażenia związane z porami roku. Miłym przerywnikiem było odgrywanie scenek rodzajowych.

Korzystaliśmy z ostatnich dni złotej polskiej jesieni, sporo czasu spędziliśmy na zewnątrz. Największa popularnością cieszyły się zabawy zręcznościowe, takie jak "Szczur", "Klasy" czy rzucanie Frisbee.

Nasi klubowicze postanowili sprawdzić segregator z punktami. Przez cały rok bowiem, otrzymują punkty za określone czynności, aktywności, frekwencję i zaangażowanie. Na koniec roku wszystkie punkty są zliczane. Trzy osoby z największa liczba punktów otrzymują nagrody za kilkunastomiesięczna pracę. Jest to dobry sposób motywowania młodych ludzi.

Na zajęciach z matematyki poszerzaliśmy swoją wiedze i umiejętności, rozwiązując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości poszczególnych klubowiczów.

Ciekawą forma aktywności okazało się przygotowywanie Wywiadu z Pracownią. Przy realizacji tego wyzwania bawiliśmy się wyśmienicie.

 

Zajęcia plastyczne

 

Angielski

 

Zabawy na świeżym powietrzu

 

W poszukiwaniu punktów... :)

 

Razem najlepiej...

 

Nagrywamy wywiad z Pracownią :)

Oto nasza wersja realizacji wyzwania :)

https://pracownieorange.pl/relacje/20313/pracownia-akcja

 

Z matematyką za pan brat